Consultancy


Veel schoolbesturen worstelen met Europese aanbestedingen rond schoonmaakcontracten.

Ze krijgen te maken met een enorme administratieve rompslomp met weinig of geen garantie dat de beste schoonmaakpartner uiteindelijk zal worden gekozen. Arion speelt in op de vrije keuze dat schoonmaak op scholen ook kan worden inbesteed. Er zijn namelijk ook schoolbesturen die de regie liever in eigen hand willen houden. 

Wij helpen jouw schoolbestuur om een professionele schoonmaakservice te installeren... mét inschakeling van eigen schoonmaakpersoneel.