Prijs is wat je betaald.

Waarde is wat je krijgt.


Vakmanschap


Vanzelfsprekend levert Arion Facility Services de beste schoonmaak- en facilitaire diensten. Onze kwaliteitsvolle dienstverlening is altijd maatwerk voor onze opdrachtgevers en hun werkomgeving. Maar we doen graag meer! 

Wij delen graag onze kennis, ervaring en netwerken met onze opdrachtgevers inzake integrale facilitaire diensten. Zo leveren wij meerwaarde op gebieden die voor u als opdrachtgever belangrijk zijn. De kwaliteit van onze werkzaamheden wordt periodiek en steekproefsgewijs gecontroleerd. Wij zijn in het bezit van het kwaliteitsmanagementcertificaat ISO 9001-2015 dewelke eisen bevat waarmee wij onze klanttevredenheid verhogen. 

Download
ISO 9001 Certifcaat QS 19102074.pdf
Adobe Acrobat document 94.0 KB


Innovatie


Arion Facility Services is de meest innovatieve facilitaire dienstverlener van België. Wij zijn constant op zoek naar nieuwe technologieën en marktontwikkelingen binnen de schoonmaakbranche en de facilitaire sector. 

Op deze manier creëren wij continue aansluiting op een veranderende werkomgeving en behoeftes en trends in onze maatschappij.


Verbinding


Wij volgen een langetermijnstrategie gericht op het ontwikkelen, opbouwen en onderhouden van onze relaties met onze klanten. Wij verbinden bedrijven en instellingen aan ons en stellen ons actief op als kennispartner op gebied van schoonmaak en facilitaire diensten. Onze primaire focus ligt hierbij op de menselijke factor. Wij werken voor organisaties die een duidelijke visie hebben over hetgeen zij wensen uit te dragen naar hun medewerkers en hun gasten. 

Het is die identiteit waar wij het verlengstuk van zijn met een hoge inzet aan hospitality.


Samen sterker


Arion Facility Services draagt zorg voor haar menselijk kapitaal. 

Goed gemotiveerde mensen leveren immers de beste prestaties. 

Meer tevredenheid en betrokkenheid van onze mensen betekent bovendien minder ziekteverzuim, minder verloop en beter kwaliteitsbehoud. 

En dat leidt dan weer tot meer tevreden klanten. Kortom, het succes van ons bedrijf berust op onze aandacht voor het personeel. 


Duurzaamheid


Wij zetten ons op een net zo innovatieve manier in voor het milieu als voor onze diensten. Onze schoonmaakmaterialen zijn ergonomisch en duurzaam in gebruik. Wij werken met ecologische schoonmaakproducten gecertificeerd volgens het Cradle to Cradle principe die veilig zijn voor de gebruikers en ons milieu zo min mogelijk belasten. Verpakkingsmateriaal wordt hierdoor aanzienlijk gereduceerd. Ons personeel wordt opgeleid om zuinig om te springen met verbruik van water en energie en om bewust om te gaan met afvalscheiding. Onze administratie wordt volledig digitaal aangestuurd waardoor papierverbruik tot een absoluut minimum wordt gereduceerd.