Prijs is wat je betaald.

Waarde is wat je krijgt.


Vertrouwen


Uw eerste indruk en kennismaking met onze onderneming is van zeer groot belang. U wilt immers een partner in schoonmaak en facilitaire diensten die in alle discretie continuïteit zal bieden in de dienstverlening. Vertrouwen en eerlijkheid van offertefase tot implementatie van onze diensten zijn belangrijke fundamenten voor een duurzame relatie. We willen daarom dat u met een goed gevoel klant wordt en zorgen ervoor dat u graag klant blijft!


Vakmanschap


Vanzelfsprekend levert Arion Facility Services de beste schoonmaak- en facilitaire diensten. Onze kwaliteitsvolle dienstverlening is altijd maatwerk voor onze opdrachtgevers en hun werkomgeving. De kwaliteit van onze werkzaamheden wordt periodiek en steekproefsgewijs gecontroleerd. Wij zijn in het bezit van het kwaliteitsmanagementcertificaat ISO 9001-2015 dewelke eisen bevat waarmee wij onze klanttevredenheid verhogen. 


Download
ISO 9001:2015 certificaat Arion Facility Services
ISO - Certificate K-0206775.jpg
JPEG-bestand 405.6 KB


Flexibiliteit


Een flexibele instelling is diepgeworteld binnen onze organisatie. Vanuit onze oorsprong in scholenonderhoud is het dagelijks inspelen op wisselende omstandigheden voor ons heel normaal. Samen met u bekijken wij nauwkeurig het gebruik van uw schoolgebouwen en passen hier onze frequenties, werkzaamheden en tijdstippen op aan. Op locatie zijn onze leidinggevenden verantwoordelijk voor de dagelijkse invulling van onze samenwerking en in belangrijke mate beslissingsbevoegd waardoor we snel kunnen schakelen. Zo kunnen wij u op de best mogelijke manier ontzorgen.