Bij ons kunt u rekenen op maatwerk omdat wij begrijpen wat u nodig heeft.


Maatwerk geleverd door een professioneel schoonmaakbedrijf

Het schoonhouden van een school vereist maatwerk. Lokalen die intensief gebruikt worden moeten vaker worden schoongehouden dan ruimtes die minder frequent gebruikt worden. Ondanks de moderne schoonmaak-technieken blijft schoonmaakwerk mensenwerk. Communicatie en bijsturing blijven dan ook uitermate belangrijk. Regelmatig zal met de school contact worden gehouden over de verrichte werkzaamheden, waardoor het schoonmaakwerk continue op uw wensen wordt afgestemd.


Vanaf het aanvragen van een offerte tot en met de controle op uw schoonmaakbudget

Wanneer je aangeeft belangstelling te hebben, brengen wij een bezoek aan jouw school voor een inventarisatie van de omstandigheden. Het hele gebouw wordt hierbij bekeken. De oppervlakte uiteraard, maar ook de ruimteverdeling, de afwerking en de inventaris. Vervolgens wordt samen met jullie bepaald welke schoonmaakfrequenties en welk schoonmaakresultaat gewenst is. 

Deze gegevens worden verwerkt in een uniek calculatieprogramma en gekoppeld aan een op maat gesneden werkprogramma.


Bijsturing van het schoonmaakprogramma wanneer u dat wenst

Door juiste afspraken tussen uw school en onze onderneming is de kwaliteit van het schoonhouden te allen tijde gewaarborgd. Via ons uniek en beveiligd digitaal logboek kunnen veranderingen of aanpassingen in het programma worden aangegeven. Het kan bv. gebeuren dat er lokalen zijn bijgekomen, van bestemming wijzigen of dat een bepaalde ruimte toch wat vaker of wat minder vaak moet worden schoongemaakt.


Heldere communicatie

Naast het verzorgen van een propere werk- en leefomgeving vinden wij de communicatie en de rapportage over de uit te voeren werkzaamheden erg belangrijk. Wij zorgen dan ook voor een modern communicatiesysteem met onze klanten in de vorm van een digitaal logboekKorte communicatielijnen,

een vaste contactpersoon en heldere managementrapportages dragen bij tot een goede communicatiestructuur.